CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LIDAR-based Driving Path Generation Using Fully Convolutional Neural Networks

Luca Caltagirone (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Mauro Bellone (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-01.
CPL Pubid: 252888

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Robotteknik och automation

Chalmers infrastruktur