CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapid Continuous Software Engineering

M. Tichy ; M. Goedicke ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; B. Fitzgerald
Journal of Systems and Software (0164-1212). Vol. 133 (2017), p. 159-159.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-10-31.
CPL Pubid: 252883

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)