CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of a hard corrugated conical horn by using the method of generalised scattering matrices

Sergei Skobelev (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
ICAP 2001, Manchester, UK, April 2001. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur