CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eichler-Shimura isomorphism for complex hyperbolic lattices

I. Kim ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
Journal of Geometry and Physics (0393-0440). Vol. 121 (2017), p. 452-460.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We consider the cohomology group H-1(Gamma, p) of a discrete subgroup Gamma subset of G = SU(n, 1) and the symmetric tensor representation p on S-m(c(n+1)). We give an elementary proof of the Eichler-Shimura isomorphism that harmonic forms H-1(Gamma\ G/K, p) are (0, 1)-forms for the automorphic holomorphic bundle induced by the representation S-m(C-n) of K.

Nyckelord: Complex hyperbolic lattice, First cohomology, Eichler-Shimura isomorphismDenna post skapades 2017-10-31.
CPL Pubid: 252875

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur