CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corrosion behaviour of zirconia based thin film pretreatments vs phosphating during short & long term cyclic exposure

Konrad Tarka (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; A. Jaako ; D. Persson ; H. Mattsson ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi)
European Corrosion Congress, EUROCORR 2015; Graz; Austria; 6 September 2015 through 10 September 2015 Vol. 2 (2015), p. 1139-1153.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-10-31.
CPL Pubid: 252864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur