CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation and Measurement of self-impedance of a dipole near a lossy cylinder as a reference case in reverberation chamber measurements

Jian Yang (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern) ; Charlie Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2002 (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-06-13.
CPL Pubid: 25285

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur