CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concluding Remarks

Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; M. Nilsson ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi)
WEEE Recycling: Research, Development, and Policies p. 209-212. (2016)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2017-10-30.
CPL Pubid: 252835

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)