CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overview of recent work on numerical analysis of hard circular waveguides and hard conical horn antennas

Sergei Skobelev (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
USNC/URSI National Radio Science Meeting, San Antonio, Texas, June 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur