CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Value Stream Mapping of Container Flows at Seaport Terminals

Sofie Franzén ; Linnéa Streling ; Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Vendela Santén ; Martin Svanberg
PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2017, Logistik – teori möter praktik, Chalmers den 25-26 oktober 2017 (2017) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-30.
CPL Pubid: 252828