CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On maximum available directivity of conformal arrays

Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; N. Herscovici
USNC/URSI National Radio Science Meeting, San Antonio, Texas, June 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur