CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable and resource efficient business performance measurement systems - The handbook

Peter Almström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Carin Andersson ; Anna Ericson Öberg ; Peter Hammersberg (Institutionen för industri- och materialvetenskap) ; Martin Kurdve (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Anna Landström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Sasha Shahbazi ; Magnus Wiktorsson ; Christina Windmark ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Mats Zackrisson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2017. ISBN: 978-91-639-5272-2.
[Bok]

Nyckelord: KPI, Performance, IndicatorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-29. Senast ändrad 2017-10-29.
CPL Pubid: 252816