CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short Sea Shipping to a Shopping centre - an investigation into the conditions for freight transport by sea to Nordby shopping centre in Svinesund.

Elin Gerdin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Fredrik Hamnén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Hanna Hagström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Robert Sjövall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Tarik Voljevica (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Max Edman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Magnus Blinge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Vendela Santén ; Martin Svanberg
PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2017, Logistik – teori möter praktik, Chalmers den 25-26 oktober 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-25.
CPL Pubid: 252775