CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gain and Noise in THz MgB2 Hot-Electron Bolometer Mixers With a 30-K Critical Temperature

Evgenii Novoselov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
IEEE Xplore: IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology (2156-342X). Vol. 7 (2017), 6, p. 704-710.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, we study variation of the MgB2 hot-electron bolometer mixer characteristics such as noise temperature, gain, output noise, and local oscillator (LO) power at 5-, 15-, and 20-K bath temperatures, and at 0.69- and 1.63-THz LO frequencies. The main reason for the noise temperature rising at higher temperatures is a reduction of the mixer gain, which occurs proportionally to the LO power reduction. Contrary to this, the output noise remains constant (for the same bias point).

Nyckelord: Hot-electron bolometer (HEB), hybrid physical chemical vapor deposition (HPCVD), magnesium diboride, mixer, superconductivity, thin film.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-25. Senast ändrad 2017-12-20.
CPL Pubid: 252751

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)