CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wireless Energy and Information Transmission in FSO and RF-FSO Links

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Koen Buisman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Joaquin Perez ; Mohamed Slim Alouini
IEEE Wireless Communications Letters (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-25.
CPL Pubid: 252749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur