CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-Technology Positioning

Jari Nurmi ; Elena-Simona Lohan ; Henk Wymeersch (Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem) ; Gonzalo Seco-Granados ; Ossi Nykänen
: Springer, 2017. ISBN: 978-3-319-50427-8.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252743