CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5G mm-Wave Positioning for Vehicular Networks

Henk Wymeersch (Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem) ; Gonzalo Seco-Granados ; Giuseppe Destino ; Davide Dardari ; Fredrik Tufvesson
IEEE Wireless Communications Magazine (1536-1284). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252742