CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Channel Prediction with Location Uncertainty for Ad-Hoc Networks

Markus Fröhle (Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem) ; Themistoklis Charalambous (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Ido Nevat ; Henk Wymeersch (Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem)
EEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks (2373-776X ). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur