CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between head losses of 20 phones with external and built-in antennas measured in reverberation chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Charlie Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 25274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur