CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Location-Aided Beam Alignment in Millimeter Wave Massive MIMO

Flavio Maschietti ; David Gesbert ; Paul de Kerret ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Global Communications Conference (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur