CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fine-Grained vs. Average Reliability for V2V Communications around Intersections

Mouhamed Abdulla (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Global Communications Conference (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24. Senast ändrad 2017-12-05.
CPL Pubid: 252736

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur