CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced Vehicle Positioning in Cooperative ITS by Joint Sensing of Passive Features

Gloria Soatti ; Monica Nicoli ; Nil Garcia (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Benoit Denis ; Ronald Raulefs ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur