CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Yacht Design (in Polish)

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Rolf Eliasson ; Michal Orych (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Warszawa : Alma Press, 2017. ISBN: 978-83-7020-652-9.- 431 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24. Senast ändrad 2017-10-24.
CPL Pubid: 252727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur