CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Yacht Design (in Japanese)

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Rolf Eliasson
Tokyo : Katumori Ohashi, 1997. ISBN: 4-8072-5012-4.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur