CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistance and Flow Predictions Using the SHIPFLOW Code

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
19th WEGEMT School, Nantes, France (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Farkostteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur