CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear and Non-Linear Calculations of Free-Surface Potential Flow around Ships in Shallow Water

Keun-Jae Kim (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Carl-Erik Janson (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
20th Symposium on Naval Hydrodynamics, Santa Barbara, USA (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-24.
CPL Pubid: 252720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Farkostteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur