CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short proof of the Kac-Ward formula

Marcin Lis (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE D (2308-5827). Vol. 3 (2016), 1, p. 45-53.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present a new short proof of the Kac-Ward formula for the partition function of the Ising model on planar graphs.Denna post skapades 2017-10-23.
CPL Pubid: 252709

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur