CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Zonal Method for Predicting External Automobile Aerodynamics, In Vehicle Aerodynamics: Recent Progress

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Leif Broberg (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Carl-Erik Janson (Institutionen för marin teknik)
Society of Automotive Engineers Vol. SP-855, 1991 (1991),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)
Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur