CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Ground Simulation - Correlation Between Wind-Tunnel and Water-BasinTests of a Full-Scale Car

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; L Hammar ; L-U Nilsson ; A Berndtsson ; K Knutsson ; H Danielsson
Society of Automotive Engineers, Paper 890368, 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur