CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Predictions on the Flow and Resistance Components of Sailing Yachts

Lars Larsson (Institutionen för marin hydrodynamik)
Conference on Yachting Technology, Perth, Australia, January 1987. (1987)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin hydrodynamik (1985-1988)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur