CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for Computing Stern Flows with an Operating Propeller

Dao-Hua Zhang (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Leif Broberg (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Gilbert Dyne (Institutionen för marin teknik)
Transactions, Royal Institute of Naval Architects Vol. 134, 1992 (1992),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)
Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur