CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Fiber Optical Technologies for Transmission and Amplification

Per Kylemark (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 67 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-01-14.
CPL Pubid: 2527