CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SHIPFLOW - A CFD System for Ship Design

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Leif Broberg (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Dao-Hua Zhang (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Keun-Jae Kim (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik)
4th International Symposium on the Practical Design of Ships and Mobile Units, Varna, Bulgaria, 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)
Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)
Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur