CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ship Viscous Flow. A Report on the 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop

Virendra, C Patel ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
5th Symposium on Numerical and Physical Aspects of Aerodynamic Flows, Long Beach, 1992 (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur