CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop on Ship Viscous Flow, Research Report No 2, FLOWTECH International AB, 1991

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Virendra, C Patel ; Gilbert Dyne (Institutionen för marin teknik)
1991.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur