CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SHIPFLOW Predictions of the Flow Around Two Tanker Sterns

Leif Broberg (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Dao-Hua Zhang (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Johannes Schöön (Institutionen för marin teknik)
Proceedings of the 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop (1991)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)
Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur