CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamic Optimization Using SHIPFLOW

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Keun-Jae Kim (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Björn Esping ; Dan Holm
5th International Symposium on the Practical Design of Ships and Mobile Units, Newcastle, 1992 (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)
Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur