CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Higher Order Panel Method for Calculating Free Surface Potential Flows with Linear Surface Boundary Conditions

Shao-Yu Ni (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Keun-Jae Kim (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Fei Xia (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Int Symp on Resistance and Powering Performance, Shanghai, 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur