CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between First and Higher Order Methods for Computing the Boundary Layer and Viscous Resistance of Arbitrary Ship Hulls

Keun-Jae Kim (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Int Symp on Ship Resistance and Powering Performance, Shanghai 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur