CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ship Flow Calculation Using the PHOENICS Computer Code

Carl-Erik Janson (Institutionen för marin hydrodynamik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin hydrodynamik)
Second International Symposium on Ship Viscous Resistance, Gothenburg, 1985 (1985)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-22.
CPL Pubid: 252687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin hydrodynamik (1985-1988)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur