CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Calculation Method for Three-Dimensional Turbulent Boundary Layers on Ship-Like Bodies

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
First International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Washington D.C., 1975 (1975)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-21.
CPL Pubid: 252681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur