CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental Investigation of the Three- Dimensional Turbulent Boundary Layer on a Ship Model

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
11th Conference on Naval Hydrodynamics, London, 1976 (1976)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-21.
CPL Pubid: 252680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur