CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teoretiska studier av gränsskikt kring fartygskroppars akterskepp. Beräkning av visköst motstånd utgående från en approximativ lösning av gränsskiktsekvationerna. STU Final Report (75-3958), 76-3924, 1978

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
1978.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-21. Senast ändrad 2017-10-21.
CPL Pubid: 252678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur