CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for’Calculating Thick Three-Dimensional Turbulent Boundary Layers. Part I: Equations and General Principles. SSPA Project Report nr 2360-1, 1979.

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära)
1979.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-21. Senast ändrad 2017-10-21.
CPL Pubid: 252677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)
Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur