CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rediscussion on Linearity Between Fibrosis Stages and Mortality Risk in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Patients

Zhengtao Liu ; Shuping Que ; Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Hepatology (0270-9139). Vol. 66 (2017), 4, p. 1357-1358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-10-20. Senast ändrad 2017-10-30.
CPL Pubid: 252667

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur