CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Single Rotated Hot Wires for Measuring Reynolds Stress in a Three-Dimensional Turbulent Boundary Layer with Considerable Upwash. SSPA Projektrapport nr 2360-3, 1979

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära) ; Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
1979.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19.
CPL Pubid: 252651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)
Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur