CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary Layer Predictions for the SSPA Model 720 and the HSVA Tanker Using a Fully 3-D Integral Method.

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
SSPA - ITTC Workshop on Ship Boundary Layer 1980 (1980)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19.
CPL Pubid: 252648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur