CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The SSPA - ITTC Workshop on Ship Boundary Layers 1980. SSPA Publication no 90, 1981

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
1981.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19.
CPL Pubid: 252647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur