CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Viscous and Wave Resistance Calculations. Including Interaction

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik) ; M-S Chang
13th Conference on Naval Hydrodynamics, Tokyo 1980 (1980)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19. Senast ändrad 2017-10-21.
CPL Pubid: 252646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur