CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Streamline Curvature Method for Computing the Flow Near Ship Sterns.

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik) ; Lars-Erik Johansson (Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära)
14th Conference on Naval Hydrodynamics, Ann Arbor, August 1982 (1982)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19.
CPL Pubid: 252645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)
Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur