CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical Performance Predictions for the 5.5 m Yacht "ANTIOPE"

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
6th HISWA Symposium on Yacht Architecture, 1979 (1979)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19.
CPL Pubid: 252644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur